Nhà phân phối : CÔNG TY TNHH OTI
Tầng 4, Số 1 Đỗ Quang, Trung Hoà, Cầu Giấy
Điện thoại:
0084-91.1080.139

Thông tin liên hệ